transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction. Discourse patterns in spoken and written corpora.

Författare och institution:
Karin Aijmer (Engelska institutionen); Anna-Brita Stenström (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Discourse patterns in spoken and written corpora. -Aijmer, Karin and Anna-Brita Stenström (eds) ,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Postens nummer:
33741
Posten skapad:
2006-10-15 17:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007