transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The discourse marker of course in British political interviews and its Dutch and Swedish counterparts: a comparison of persuasive tactics

Författare och institution:
Karin Aijmer (Engelska institutionen); Anne-Marie Simon-Vandenbergen (-)
Publicerad i:
Dialoge analysis IX: Dialogue in literature and the media: Selected papers from the 9th IADA Conference Salzburg 2003. Part 2. Media., s. 105-112
ISBN:
3-484-75031-6
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
media, political debate, argumentation
Postens nummer:
33715
Posten skapad:
2006-10-15 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007