transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recension av Peter Santesson-Wilson: Studier i symbolpolitik (fakultetsopposition),

Författare och institution:
Gunnar Falkemark (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig Tidskrift, 2004 ( 04:3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
33697
Posten skapad:
2006-10-13 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007