transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konstnärlig forskning - idéhistoriens aktualitet

Artistic research - the topicality of history of ideas

Författare och institution:
Andrej Slávik (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
I skuggan av samtiden. En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, s. 417-430
ISSN:
0283-2798
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
33671
Posten skapad:
2006-10-12 14:59
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007