transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The social fitness of new normative demands

Författare och institution:
Mathias Zannakis (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at Statsvenskapliga Förbundets Årsmöte, Stockholm, 7-9 October ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
33666
Posten skapad:
2006-10-12 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007