transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sex and Drogs and Rock and Roll, Gendered Sexuali(es)

Författare och institution:
Merete Hellum (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
i Drakos, G. & Stilianoydi, L. (eds.) Contested Pleasures. Word and Worlds of Desire. Lund: Nordic Academic Press.,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
33660
Posten skapad:
2006-10-12 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007