transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Monolingualism to Multilingualism - the Swedish example

Från enspråkighet till flerspråkighet - exemplet Sverige

Författare och institution:
Tore Otterup (Institutionen för svenska språket)
ISBN:
3-902285-17-6
Antal sidor:
28
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Wien: Lernen mit Pfiff
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
Monolingualism, bilingualism, multilingualism, education, language politics
Postens nummer:
33649
Posten skapad:
2006-10-12 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007