transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Satyrs on Etruscan black-figured vases

Författare och institution:
Britten Henriksson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-05-28
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Nyckelord:
Etruscan, black-figured vases, satyrs
Postens nummer:
33646
Posten skapad:
2006-10-12 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007