transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finns det en människa för Brasilia?

Författare och institution:
Patricia Lorenzoni (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Om utopier: En vänbok till Nils Eriksson,
ISSN:
0283-2798
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
33626
Posten skapad:
2006-10-12 10:15
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007