transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Occupations and status: A sociological study of professional occupations, status and trust.

Författare och institution:
Lennart G. Svensson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
SPS Working paper, 2006 ( 05 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
33581
Posten skapad:
2006-10-11 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007