transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparing conflict related terms in Swedish and Malay

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik); Haji Omar Asmah (-)
Publicerad i:
In Asmah Haji Omar (ed.) Malay Images.Universiti Pendidikan Sultan Idris, s. 54 pages
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Postens nummer:
33565
Posten skapad:
2007-03-01 15:06
Posten ändrad:
2014-01-07 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007