transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vitalisera den representativa demokratin

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen); Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Riksdagens årsbok 2004, s. 6 s
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Riksdagen
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
33561
Posten skapad:
2006-11-09 13:33
Posten ändrad:
2007-10-24 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007