transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Presentation av bok om svenskt och danskt talspråk - skillnader och likheter utifrån korpusdata. Projekt SweDanes.

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik); Jens Allwood (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik); Peter Juel-Henrichsen (-); Magnus Gunnarsson (Institutionen för lingvistik); Leif Grönqvist (Institutionen för lingvistik); J Katlev (-); Hans Vappula (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 2000-2004, s. 195-209.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33544
Posten skapad:
2007-03-01 15:05
Posten ändrad:
2014-01-07 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007