transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om frälsaren, filmstjärnan och samtidsmänniskan: Jesus på vita duken

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för religionsvetenskap och teologi); Tomas Axelson (-)
Publicerad i:
Film och religion: Livstolkning på vita duken, s. 119-149
ISBN:
91-7085-307-X
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Postens nummer:
33499
Posten skapad:
2006-10-09 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007