transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ephesians 4:1-16 – Paraenesis and Identity Formation

Författare och institution:
Samuel Byrskog (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Antal sidor:
30
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
>Benedictina< Publishing, San Paolo fuori le mura, Rom
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Nya testamentets exegetik
Postens nummer:
33490
Posten skapad:
2006-10-08 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007