transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är svenskt i svensk retorik?

What is Swedish in Swedish rhetoric?

Författare och institution:
Orla Vigsø (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Rhetorica Scandinavica, 2006 ( 38 ) s. 90-92
ISSN:
1397-0534
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Review of Kurt Johannesson: Svensk retorik
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Nyckelord:
rhetoric, review
Postens nummer:
33486
Posten skapad:
2006-10-07 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007