transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Did rhoticity kill the Hillbilly Cat?

Författare och institution:
Mats Mobärg (Engelska institutionen)
Publicerad i:
A Wealth of English. Studies in Honour of Göran Kjellmer, s. 265-277
ISBN:
9173463981
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33485
Posten skapad:
2006-10-06 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007