transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Power of the Voice. Famous Poetry and Rhetoric in English

Redaktör(er):
Mats Mobärg (Engelska institutionen)
ISBN:
9144032471
Antal sidor:
218
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33471
Posten skapad:
2006-10-05 16:54
Posten ändrad:
2011-11-24 17:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007