transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Underförstådda argument i svenska valaffischer

Implicit arguments in Swedish election posters

Författare och institution:
Orla Vigsø (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
[SvB 27] Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning. Växjö den 14 och 15 maj 2004/ utgivare: Gunilla Byrman, s. 390-399
ISBN:
91-7636-457-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Växjö
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Valaffischen är ett exempel på deliberativ (förordnande eller avrådande) retorik, det vil säga den kännetecknas av att den uppmanar till omedelbar handling eller förändring av en synpunkt. Hur lyckas man på en valaffischs begränsade utrymme inte bara upmana väljaren att rösta på partiet som står som sändare, men också argumentera för detta? Svaret är att man förlitar sig på underförstådda argument som läsaren själva får (re)konstruera. Partierna överlåtar med andra ord mycket till läsarens tolkning av text och bild. Jeg kommer i mitt papper analysera några exempel från 2002 års valkamp för att visa hur mycket som är underförstådd i argumentationen, men också vad som är underförstådd. En del av konklusionen kommer att bli att det ofta krävs inte bara välvilja från läsarens sida för att tolka fram de saknade leden i argumentationen, men också kunskap om vad som är sändarens politiska/ideologiska ståndpunkter. Med andra ord måste läsaren redan känna till ?och acceptera? partiets synpunkter för att kunna rekonstruera och acceptera affischernas argumentation. Detta gör det nödvändigt att fråga vem som egentligen är valaffischernas målgrupp. Om det redan krävs kunskap om partiets synpunkter och accept av dessa för att kunna avkoda affischerna, har dessa väldigt liten retorisk potential gentemot nya väljare.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA
Postens nummer:
33463
Posten skapad:
2006-10-31 20:19
Posten ändrad:
2008-01-07 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007