transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Too Rigid a Restraint": Women and Emancipation in Charlotte Brontë's Jane Eyre

Författare och institution:
Chloé Avril (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Moderna Språk, XCIX ( 2 ) s. 134-42
ISSN:
0026-8577
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
33430
Posten skapad:
2006-10-04 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007