transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tale you what: dialekt, inlärarspråk och talspråk i Tom Wolfes roman A Man in Full i svensk översättning

Tale you what: dialect, learner's language ans spoken language in Tom Wolfe's novel A Man in Full in translation into Swedisg

Författare och institution:
Maja Lindfors Viklund (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenska som källspråk och målspråk, 1 ( 1 ) s. 175
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
translation studies, learner's language, dialect, Tom Wolfe
Ytterligare information:
Skönlitterära författare som vill återge dialekt eller talspråkliga drag i skrift måste alltid överväga vilka drag som ska prioriteras, eftersom konventionellt skriftspråk endast i ringa grad kan förmedla sådant. Ännu större utmaningar ställs den översättare inför, vars uppgift är att förmedla källspråkets talspråks- och dialektdrag till målspråket, och resultatet blir ofta att läsaren av målspråkstexten själv måste återskapa källtextens intentioner, förutsatt att hon har kunskap om hur talsprtåksvarieteten eller dialekten ifråga låter. I artikeln redovisas ett antal exampel på hur rigional dialekt respektive inlärarspråk i ett visst statium översätta från amerikansk engelska till svenska.
Postens nummer:
33427
Posten skapad:
2006-10-10 12:30
Posten ändrad:
2010-04-30 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007