transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fear, desire and the ideal of authenticity: antinomies of modernity in the works of Abe Kôbô and Martin Heidegger

Författare och institution:
Carl Cassegård (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Afrika & Asia, ( 5 ) s. 3-24
ISSN:
1650-2019
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Japanologi
Postens nummer:
33410
Posten skapad:
2006-10-03 16:27
Posten ändrad:
2014-01-22 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007