transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Los Angered: Sradsdelsnationalism och glokala gemenskaper"

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Storstadens omvandlingar (red) Sernhede, Ove & Thomas Johansson,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
33383
Posten skapad:
2006-10-01 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007