transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kontextens betydelse inom översättningsvetenskapen

Författare och institution:
Andreas Bolander (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
Publicerad i:
Översättningsstudier vid Göteborgs Universitet, 9 s. 22-32
ISSN:
1404-1065
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I texten kommenteras vikten av att genomföra studier inom översättningsvetenskapen på en diskurs- eller kulturnivå, d v s en nivå som tar hänsyn till de komplexa relationer mellan personer, grupper, institutioner, värderingar m m som är aktuella i översättningsakten. Detta perspektiv står i motsatsförhållande till en studie som enbart koncentrerar sig på att iaktta översättningsstrategier på textnivå. Diskussionen genomförs framför allt utifrån de teorier och idéer som har utvecklats inom polysystemteorin (Even-Zohar 1990), ’descriptive translation studies’ (Toury 1980, 1995) och den s k skoposteorin (Reiss & Vermeer 1984). Dessutom införs en diskussion om distinktionen mellan ’tolkning’ och ’översättning’.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Nyckelord:
Översättning, translation, Even-Zohar, Toury, Reiss & Vermeer, texttolkning
Postens nummer:
33354
Posten skapad:
2006-09-28 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007