transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdom och kulturens omvandlingar. Åtta essäer om modernitet ungas skapande och fascinationen inför Afroamerikansk kultur

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier & Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
33330
Posten skapad:
2006-09-27 12:43
Posten ändrad:
2008-12-26 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007