transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sundt, Aall och Fett i Raulandsstuen: Kulturminnet och museiföremålet i vetenskap och museipraktik 1861-1906

Författare och institution:
Mattias Bäckström (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Nordisk kongress i idehistorie i Oslo den 11 augusti 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I detta konferensbidrag lägger jag fram några centrala problemområden för mitt avhandlingsprojekt. Jag försöker bland annat bena ut vad Raulandsstuen på Norsk Folkemuseum i Oslo var (och inte var) innan det blev något självklart, innan det stelnade i sin roll som oifrågasatt museiföremål på ett kulturhistoriskt museum. Det gör jag genom att gå tillbaka till dess historiska början för att sedan beskriva vilka som var med om att forma kulturminnet och museiföremålet (och varför). Michel Foucault ställer i essän "Nietzsche, genealogien, historien" utvecklingshistorikern mot genealogen. Där den förre fäster sin tillit till metafysiken och söker efter ursprungets exakta essens och renaste möjlighet, lyssnar den senare snarare till historien och letar efter den historiska begynnelsen. De tre herrarna i Raulandstuen (den tidiga sociologen Eilert Sundt, museigrundaren Hans Aall och konsthistorikern Harry Fett) tillhörde den förra skaran som sökte efter ett ursprung och en öppning mot en universell hustyp. Men från vilka positioner i samtiden talade de, och hur kom de att avgränsa kulturminnet gentemot andra objekt i sekelskiftets Norge och Skandinavien?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Norsk Folkemuseum, friluftsmuseum, kulturminne, Eilert Sundt, Hans Aall, Harry Fett
Postens nummer:
33302
Posten skapad:
2006-09-25 18:18
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007