transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arabs in Pre-Islamic South Arabia

Författare och institution:
Jan Retsö (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Archäologische Berichte aus dem Yemen, 10, s. 127-131
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
Postens nummer:
33301
Posten skapad:
2006-09-27 18:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007