transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review: Ignacio Ferrando Frutos: Introducción a la historia de la lengua árabe. Nuevas perspectivas, Zaragoza 2001

Författare och institution:
Jan Retsö (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Collectanea Cristiana Orientalia (CCO), 2, s. 474-481
ISSN:
1697-2109
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
Postens nummer:
33299
Posten skapad:
2006-10-24 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007