transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Striden om biosalongerna: Folkbiografer eller privata biografer i Folkets Hus

Författare och institution:
Mattias Bäckström (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Arbetarhistoria: Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 116 ( 2005:4 ) s. 25-30
ISSN:
0281-7446
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Varför ville Folkets Husföreningarnas Centralorganisation, FHC, runt 1940 att landets föreningar skulle börja driva egna biografer? Och hur kom dessa folkbiografers verksamhet att se ut i Ådalen och Medelpad? Denna artikel besvarar dessa frågor om mål och tillämpningar genom att följa hur socialistiska visioner från centralt håll kom att anpassas till en vardaglig praktik vid sådana regionala biografkedjor som Ångermanlands Folkbiografer och Matforskedjan i Medelpad. Vidare klargör artikeln några orsaker till varför denna nyetablering orsakade en strid med Sveriges Biografägareförbund och hur den kom att sätta spår både i de visionära skrivelserna från FHC och i verksamheten vid folkbiografer och privata ambulerande biografrörelser i Ådalen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Sveriges Folkbiografer, Folkets Husföreningarnas Centralorganisation, Ångermanlands Folkbiografer, Matforskedjan
Postens nummer:
33294
Posten skapad:
2006-09-25 17:56
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007