transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ljudbilder och biomörker: Om brytpunkter i biografernas historia i Medelpad och Ångermanland

Författare och institution:
Mattias Bäckström (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Anna Cedergren (red.), Biografliv, s. 106-155
ISBN:
91-631-7660-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Iska - industrisamhällets kulturarv, Sundsvalls kommun och Stockviks Folkets hus
Förlagsort:
Sundsvall
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Studien tar upp historiska debatter och strider kring biografen som nytt medium och de nya kontrollsystemen som byggdes runt filmvisningarna. Enkätsvaret från Teater-Biografen på Folkets Hus i Bollstabruk samt propåerna från Reklamfilmavdelningen om "senare-visningen" och beskrivningen från Förenade Filmreklam AB av Biografstatistik är endast tre röster från en historisk brytpunkt och debatt. Men tillsammans med studiens andra röster, från andra brytpunkter och strider, kan läsaren förhoppningsvis skapa sig en annan bild av biografen i mellankrigstidens och rekordårens samhälle. Dessa röster i studien relaterar alla till de historiskt viktiga brytpunkterna vilka skapade nya regler och sammanhang för biograferna (filmcensuren 1911, biljettrevisionen 1932 och "senare-visningen" 1961). Läsaren får också möta de biobesökare och biografägare i Medelpad och Ångermanland vilka fick uppleva de nya biograferna efter nyordningarna. Här beskrivs även de centralorganisationer, kontrollbyråer och filmbolag i Stockholm vilka höll i klubban när de nya reglerna skapades och kom att utreda förändringarna. Texten handlar med andra ord om relationerna mellan kommersiella strategier, centrala cirkulär och nationella enkäter samt om nätverken mellan dem och biografägarna, biografmaskinisterna och biobesökarna vid biograferna i Västernorrlands län.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Biografer, Västernorrlands län, Filmägarnas Kontrollförening
Postens nummer:
33293
Posten skapad:
2006-09-25 17:57
Posten ändrad:
2010-11-24 19:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007