transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local kowledge and community security

Författare och institution:
Maj-Lis Follér (Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS),
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Eolss Publishers
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
33290
Posten skapad:
2007-02-14 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007