transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Turism till kungliga slott under 1800-talet

Författare och institution:
Per Widén (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Svenska historikermötet 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
De kungliga slotten runt om i Europa har alltid varit öppna för en privilegierad allmänhet, bestående av högättade resenärer och lärda män, men under decennierna kring 1800 skedde en förändring. Besökarna blev fler och slotten öppnades för bredare samhällslager än tidigare. En avspegling av detta är de vägledningar över de svenska kungliga slotten som med början i 1700-talets sista år publicerades, först över Gripsholm och Drottningholm och senare under 1800-talets gång över Rosersberg, Tullgarn, Ulriksdal och de övriga slotten. Kungahusets intresse av att öppna slotten för en större allmänhet kan ses dels som ett led i en manifestering av monarkin och den sittande ätten, dels som ett sätt att genom prakten och den historia som porträtt, målningar och inredningar berättade väcka nationalistiska känslor hos besökarna. Besökarna var förstås från början en del av den privilegierade allmänhet som alltid haft tillträde till dessa miljöer, men kom ganska snart under loppet av 1800-talet att kompletteras med en bred allmänhet, från pigor och arbetare till bönder och tjänstemän. Möjligheten till fritid och resor begränsade dock tillträdet för de allra flesta. Om anledningen till besöken kan vi i de allra flesta fall bara spekulera, men att besöka monarkens bostad bör ha kunnat ges en nationalistisk patriotisk inramning, ett slags kulturarvsturism som kan ses som en förelöpare till turistföreningens slagord ”Känn ditt land”. Till detta skall läggas den nyfikenhet på de kungliga och det skvallervärde ett slottsbesök kan tänkas ha haft, ett motiv som fortfarande i allra högsta grad är aktuellt.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
1800-tal, turism, slott, manifestation
Postens nummer:
33286
Posten skapad:
2006-09-25 14:01
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007