transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethnicity, Islam and the British : social gendering among the Hausa in the first half of the twentieth century

Författare och institution:
Hauwa Mahdi (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Abiri, E. & Thörn, H. (eds). Horizons : perspectives on a global Africa, s. 121-148
ISBN:
91-44-03685-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
33270
Posten skapad:
2006-09-22 15:50
Posten ändrad:
2007-08-16 08:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007