transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avkastningsskillnader- roten till de olika odlingssystemen

Författare och institution:
Lennart Andersson Palm (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Jansson, U. & Mårald, E. (red). Bruka, odla, hävda. Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år,
ISBN:
91-89379-95-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
Ytterligare information:
Serie: Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden ; 33, ISSN 1402-0386
Postens nummer:
33261
Posten skapad:
2006-09-22 11:01
Posten ändrad:
2007-08-15 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007