transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvinnors jord, manlig rätt : äktenskap, egendom och makt i äldre tid

Författare och institution:
Maria Sjöberg (Historiska institutionen)
ISBN:
91-7844-689-9
Antal sidor:
2040 kB
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Gidlund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
"Hur jag än vrider och vänder på jordförhållandena i 1500- och 1600-talens Sverige hamnar jag i äktenskapet. Arvssedvänjor hade med äktenskapet att göra. Även handeln med jord var knuten till äktenskapet. Det forum där såväl arvsfrågor som jordhandel behandlades, den lokala domstolen, var till både form och innehåll påverkat av äktenskapet. Samma sak kan sägas om 1500- och 1600-talens släkt- och klassförhållanden. Äktenskapets roll i det äldre samhället kan alltså inte överdrivas." Länge har man varit överens om att egendomsrättsliga villkor var av avgörande betydelse för generella maktförhållanden i äldre tid. Däremot har man inte uppmärksammat att generella maktförhållanden var en följd av kvinnors och mäns olika - och ojämlika - rätt till egendom. Kvinnors jord, manlig rätt behandlar 1500- och 1600-talens egendomsrätt men drar vissa frågor ända fram till vår tid. Utifrån nära 3000 rättsfall, hämtade från det lokala rättsmaskineriet i några socknar i Dalarna, studeras varierande arvsförhållanden. Rättsärendena understryker hur avgörande äktenskapet var. Kvinnor ärvde jord, men förvägrades att disponera den. Detta var en uteslutande manlig rätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Arvsrätt, äktenskapsrätt, jordägande, makt, kvinnor, genusaspekter, Dalarna, 1500-talet, 1600-talet,
Ytterligare information:
E-bok. Utgivningsår för den tryckta boken 2001, ISBN 91-7844-338-5.
Postens nummer:
33240
Posten skapad:
2006-09-21 13:32
Posten ändrad:
2010-03-23 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007