transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Funktionalistiska teorier i svensk historisk forskning

Författare och institution:
Christer Winberg (Historiska institutionen)
Publicerad i:
I sitt sammanhang : essäer om kultur och politik tillägnade Rolf Törnqvist, s. 92-116
ISBN:
91-7139-750-7
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Historieforskning, historiefilosofi, metodik
Postens nummer:
33233
Posten skapad:
2006-09-21 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007