transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Civil society and HIV/AIDS in Brazil : the emergence of an AIDS policy

Författare och institution:
Maj-Lis Follér (Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
No name fever : AIDS in the age of globalization, s. 195-226
ISBN:
91-44-03684-1
Antal sidor:
368 p.
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
33213
Posten skapad:
2007-02-14 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007