transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

). From habitual to value-guided environmental behaviour, and back again

Författare och institution:
Anders Biel (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Invited paper presented at the 2nd International Workshop on Sustainable Consumption, Leeds, U.K. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Environmental behaviour, habits, values
Postens nummer:
33192
Posten skapad:
2006-09-18 12:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007