transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Generalized quantifiers

Författare och institution:
Dag Westerståhl (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2005 Edition), s. 30 ss.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Nyckelord:
generalized quantifiers, logic, language
Postens nummer:
33163
Posten skapad:
2006-09-14 10:07
Posten ändrad:
2007-10-04 19:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007