transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politicization of the Civil Service: Concepts, Causes, Consequences

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); B. G. Peters (-)
Publicerad i:
Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The Quest for Control , s. 1-13
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
33152
Posten skapad:
2006-09-13 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007