transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mötets många ansikten. professionella möter klienter

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Meeuwisse, A., Sunesson, S. & Swärd, H. (red). Socialt arbete: En grundbok, s. 147-165
ISBN:
91-27-10762-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur och Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
socialt arbete
Postens nummer:
33143
Posten skapad:
2006-09-13 09:41
Posten ändrad:
2007-09-04 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007