transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temperamental development in the rat

Författare och institution:
Jeremy Ray (Psykologiska institutionen)
Antal sidor:
51
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-06-10
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Harm avoidiance, novelty seeking, anxiety, hole board, canopy test, temperament, exploratory behaviour, continity, longitudinal
Postens nummer:
33129
Posten skapad:
2006-09-07 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007