transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Memory and communicatiation in infancy- relation to early and later cognitive development

Författare och institution:
Karin Strid (Psykologiska institutionen)
Antal sidor:
89
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-05-31
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
33128
Posten skapad:
2006-09-07 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007