transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term behavioral and biological adaptations to early separation experience in rats

Författare och institution:
Maarit Marmendal (Psykologiska institutionen)
Antal sidor:
94
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-03-21
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Alcohol intake, anxiety, corticosterone, maternal care, maternal separation, monoamines, opioid peptides
Postens nummer:
33104
Posten skapad:
2006-09-07 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007