transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transnationella sociala rörelser och politikens globalisering: fallet antiapartheid

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Wettergren, Å. & Jamison, A. (red) Sociala rörelser: Politik och kultur.,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
33082
Posten skapad:
2006-08-30 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007