transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efter Västerlandet – Texter om kulturell förändring

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Ord & Bild, 4 ( 5 ) s. 2004
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
33077
Posten skapad:
2006-08-30 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007