transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organisatoriska faktorers betydelse för långa sjukskrivningar i kommunen

Författare och institution:
Stefan Szücs (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Örjan Hemström (-); Staffan Marklund (-)
Publicerad i:
Arbete och hälsa, 2003:6 s. 1-40
ISSN:
0346-7821
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Syftet var att analysera varför nivåerna för längre sjukskrivningar varierar så påtagligt mellan olika kommuners anställda. Resultaten visar särskilt att den kommunala personalens oro för omorganisation har betydelse för både andelen med längre sjukskrivning och ohälsan totalt (med nya förtidspensioneringar inräknade) bland personalen i en kommun. Den avgörande förklaringsfaktorn utöver den organisatoriska oron utgörs av tidigare sjukskrivningsnivå i kommunen under mitten av 1990-talet (och möjligen därmed de bedömningar som görs lokalt av och läkare och enskilda försäkringskassor). I övrigt ger analysen få ledtrådar till vad det är för omorganisation som utlöser sådan oro att den åtminstone indirekt, och oberoende av kommunens tidigare sjukskrivningsnivå, påverkar graden av långa sjukskrivningar i kommuner.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
33069
Posten skapad:
2006-11-23 16:51
Posten ändrad:
2015-05-12 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007