transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interviewing children with the cognitive interview

Författare och institution:
Annelie Larsson (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Avhandling / Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1101-718X
ISSN:
1101-718X
Antal sidor:
88
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-03-19
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Interviewing cildren, investigate interviews, cognitive interview
Postens nummer:
32993
Posten skapad:
2006-11-13 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007