transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychiatric problems in Prader-Willi syndrome: Symptom development and clinical management

Författare och institution:
Margareta Wigren (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Avhandling / Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1101-718X; nr 127
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-01-23
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
10.00 F1, Haraldsgatan 1, Psykologiska institutioen
Opponent:
Docent, Ann-Carlotte Smedler, Stockholms universitet, Sweden
Sammanfattning (abstract):
Saknar abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16090
Postens nummer:
32882
Posten skapad:
2006-11-13 09:37
Posten ändrad:
2010-05-10 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007