transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Popular music form as narrative process

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Antal sidor:
21 pages
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University, School of Music, Division of Musicology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
32798
Posten skapad:
2006-08-08 16:48
Posten ändrad:
2010-02-21 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007